Børnehusene yder en koordineret, tværsektoriel og tværfaglig indsats i sager om overgreb mod børn og unge.

Indsatsen sker i et børnevenligt miljø med barnet i centrum.