Organisering

Børnehuset danner ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem myndigheder i sager om overgreb mod børn og unge.

splitter

Børnehusene er bemandet med et fast uddannet personale, der har særlige kvalifikationer og kompetencer i forhold til at håndtere sager om overgreb mod børn. Det faste personale skal dække funktioner som ledelse, socialrådgiverbistand, psykologbistand samt sekretærbistand.