Sagsforløb i et børnehus

Et sagsforløb i et børnehus kan overordnet set skitseres ud fra tre faser.

Splitter

Et sagsforløb i børnehuset og fasernes indhold og varighed kan variere afhængig af sagernes karakter. I det følgende gives en generel beskrivelse af faserne i et sagsforløb i børnehuset.

Har du brug for at oprette en konkret sag i et børnehus, kan du finde dit børnehus her